Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2557 674
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2557 602
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2557 643
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต 746
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1161
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอาการศ แบบ 2 ชั้นจำนวน 3 คัน 631
ประกาศประมูลซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้ง CCTV ระยะ 2 604
ประกาศจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 721
ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจร ถ.จันทนิมิต 2 616
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย 683