Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพฯ 821
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ไพลินเฮ้าส์ หมู่ 7 666
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณถนนริมน้ำ ซอย 4 622
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมแอสฟัลท์ติคอนกรีตฯ 539
ประกาศยกเลิกการประมูลโครงการจัดซื้อรถบดล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยางฯ 594
ประกาศ จ้างเหมาเก็บขยะฯ 778
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาขับรถยนต์ฯ 620
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2-2555 776
ประกาศโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงงานรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า 701
ประกาศประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อหน้าเหล็ก ล้อหลังยางฯ 703