Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 368
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 444
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 392
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 392
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 393
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 374
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 365
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 379
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 635
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 550