Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 435
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 509
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 452
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 457
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 457
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 434
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 428
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 439
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 695
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 613