Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 391
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 464
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 411
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 415
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 413
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 395
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 383
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 397
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 653
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 567