Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 602
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 676
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 650
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 630
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 606
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 658
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 573
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 602
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 847
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 771