Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 545
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 633
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 585
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 575
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 562
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 591
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 521
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 547
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 804
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 718