Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 581
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 659
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 615
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 607
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 589
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 631
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 555
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 580
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 825
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 746