Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบดฯ 593
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 682
ประกาศสอบราคาจ้้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 735
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยยะฯ 727
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตี้งป้ายฯ 763
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ฯ 686
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 770
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ 643
ประกาศสอบราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยฯ 683
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 4 914