Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ​ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป 6 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #124

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยท่าเรือจ้าง
(หน้าบ้านผู้ใหญ่ชัย) หมู่ ๕ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
..........................................................................................

ตามที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ซอยท่าเรือจ้าง (หน้าบ้านผู้ใหญ่ชัย) หมู่ ๕ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ผู้ชนะการเสนอราคา (ราคาต่ำสุด) แล้ว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนินทร์ คอนส์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้