Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเข้าดู และสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเข้าดู และสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทั​ศน 1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา #273

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเข้าดู
และสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
........................................................................................................................................................................
ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ออกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนา
ข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ในการ
ขอรับบริการข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้