Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนน ค.ส.ล. ม.4

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนน ค.ส.ล. ม.4 1 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #284

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 403
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าที่ดินเทศบาลเมืองจันทนิมิตพร้อมปรับที่ดิน หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าที่ดินเทศบาลเมืองจันทนิมิตพร้อมปรับที่ดิน หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าที่ดินเทศบาลเมืองจันทนิมิตพร้อมปรับที่ดิน หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีคอนกรีตบล๊อก (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้