Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก​เป็นพนักงานจ้างทั่วไป เ 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #356

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 400
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและการบริการแก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
........................................................................

ตามประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและการบริการแก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้
๑. ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและการบริการแก้ไขปัญหาชุมชน

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คะแนนสอบ หมายเหตุ
๑. นายสาคร กุลานุสนธิ ๙๖,๓๒
๒. นายอภิเดช ประจงใจ ๙๒.๖๔
๓. นายอทิตวัฒน์ ดรุณวัฒนา ๙๑.๓๑
๔. นายอำพล สุขศรี ๙๐.๙๙
๕. นายแหลมทอง สุขเจริญ ๙๐.๓๐
๖. นายสุพัฒน์ สำรอง ๘๗.๙๘
๗. นายกำพล ภานุพันธ์ ๘๗.๖๕


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้