Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ป

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทน​ิมิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ป 5 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #367

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 392
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
.............................................................................................................................................
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับคำขอจากนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้