Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบ 1 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #584

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Senior Member
  • จำนวนโพสต์: 54
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน ๑ ปี ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทิวสน เอนจิเนียริ่ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้