Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 4 โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชา​ชน จำนวน 4 โครงการ 4 สัปดาห์ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา #618

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Senior Member
  • จำนวนโพสต์: 78
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดย บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นั้น จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและเป็นเมืองน่าอยู่ โดยเพิ่มความปลอดภัยและทำให้เมืองเป็นเมืองที่มีศักยภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น มีประชาชนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๔ คน เห็นด้วย จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับ
คนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
โครงการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามบนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นั้น จัดทำขึ้นเพื่อทำให้การเดินเท้าสัญจรระหว่างสองฝั่งของถนนให้มีความสะดวกและมีความปลอดภัยต่อผู้ที่เดินเท้าเพื่อสัญจรข้ามสองฝั่งถนนตรีรัตน์ และช่วยลดการชะลอตัวบนช่วงถนนหรือช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนตรีรัตน์ได้
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น มีประชาชนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๔ คน เห็นด้วย จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนตรีรัตน์ตัดถนนจันทนิมิต 2 ตำบลจันทนิมิต
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นั้น จัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนตรีรัตน์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ที่สัญจรบนถนนตรีรัตน์และรถยนต์
ที่จะทำการกลับรถที่มีมากขึ้น
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น มีประชาชนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๔ คน เห็นด้วย จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิต


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทาง บนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
___________________________________
โครงการก่อสร้างจุดจอดป้ายรถประจำทางบนถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานมีความสะดวกสบายและลดการใช้งานของรถยนต์ส่วนบุคคล
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น มีประชาชนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๔ คน เห็นด้วย จำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทนิมิตwww.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1500042560187818
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 4 สัปดาห์ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้