Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ​ 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #658

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Platinum Member
  • จำนวนโพสต์: 321
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
……………………………………………………………………………….

ด้วยเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีความประสงค์จะจำหน่าย(ขาย) วัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน ๒ รายการ ตามรายการดังนี้
๑. ถังบรรจุขยะมูลฝอย ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๖ ถัง
๒. ถังบรรจุขยะมูลฝอย ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง

กำหนดดูถังขยะพลาสติกในวันที่.....๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔...................เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต

กำหนดขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) ในวันที่....๑๘ มิ.ย.๒๕๖๔ ...............เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ เทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่.......๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔.............หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๓๑๑-๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายฤาชา สายภัทรานุสรณ์)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต


..........................................................................
www.facebook.com/media/set/?vanity=71311...t=a.1623987407793332
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้