Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลเมืองจันทน​ิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 4 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #790

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
.............................................................................................................................................
ด้วยสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ และ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ..๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทนิมิต
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕(นายวิชัย สุวรรณธนชัย)
ประธานสภาเทศบาลเมืองจันทนิมีต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.467722602023801
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 4 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้