Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานอำนวยกา

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก​เพื่อปฏิบัติงานอำนวยกา 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #813

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและ
การบริการแก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
........................................................................

ตามประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและการบริการแก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ อัตรา นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรและการบริการแก้ไขปัญหาชุมชน

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คะแนนสอบ หมายเหตุ
๑. นายสาคร กุลานุสนธิ ๙๒.๙๘
๒. นายสุพัฒน์ สำรอง ๙๐.๖๕
๓. นายอทิตวัฒน์ ดรุณวัฒนา ๙๐.๓๒
๔. นายแหลมทอง สุขเจริญ ๘๗.๓๒
๕. นายอภิสิทธิ โถนารัตน์ ๘๖.๙๘
๖. นายพลสินธุ์ สุขคง ๘๖.๓๒
๗. นายกำพล ภานุพันธ์ ๘๖.๓๒
๘. นายติณณภพ เกษมสุขสกุณี ๘๕.๙๘
๙. นายอนันตกานต์ หอมหวน ๘๓.๖๕
๑๐. นายจักรกฤษ์ ศรีสุข ๘๓.๖๕


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.514819570647437
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้