Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบ

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #816

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ปี ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


วินัย ประจำเรือ
(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต


www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.515830163879711
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้