Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ประกาศจากทางเทศบาล!

ติดต่อสอบถาม

กระทู้: ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจั

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พ​ลังงานของเทศบาลเมืองจั 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #817

  • PRCM
  • รูปประจำตัวของ PRCM
  • ออฟไลน์
  • Elite Member
  • จำนวนโพสต์: 295
  • พลังน้ำใจ: 0
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต
เรื่อง ผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลด
ใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดภาระการใช้จ่ายและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน โดยพิจารณาจากการใช้พลังงานเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จึงประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) ดังนี้
ไฟฟ้ามาตรฐาน ไฟฟ้าที่ใช้จริง ผลการประหยัด ผลการประเมิน
ไฟฟ้า

สรุประหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๕
การลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕


(นายวินัย ประจำเรือ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

www.facebook.com/media/set/?vanity=10006...et=a.516547897141271
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
แก้ไขล่าสุด: 2 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดย PRCM.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้