Get Adobe Flash player

2558

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
0122 ต้อนรับ อบต.ศรีฐาน จ.เลย 317
0121 คณะกรรมการ Core Team ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ของ อปท. 177
0120 ต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี 166
0119 กาชาดจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทนิมิต ลงพื้นที่ 173
0118 พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 2558 171
0117 ประชุมเดือน มิถุนายน 2558 161
0116 โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 195
0115 ต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 135
0114 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา(วันต้นไม้แห่งชาติ) 142
0113 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 154