Get Adobe Flash player

2558

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
0122 ต้อนรับ อบต.ศรีฐาน จ.เลย 335
0121 คณะกรรมการ Core Team ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ของ อปท. 197
0120 ต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี 185
0119 กาชาดจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทนิมิต ลงพื้นที่ 187
0118 พ่นหมอกควัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 2558 191
0117 ประชุมเดือน มิถุนายน 2558 185
0116 โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 210
0115 ต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 154
0114 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา(วันต้นไม้แห่งชาติ) 163
0113 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 168