0002 เยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์รถตู้วิ่งชนรถกรบะ

0002 1