Get Adobe Flash player

2560

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
00078 มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการ “ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น” 40
00077 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ปี2560 44
00076 เทศบาลเมืองจันทนิมิตบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2560 40
00075 ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 31
00074 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 32
00073 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 33
00072 โครงการวันเข้าพรรษาประจำปี2560 31
00071 ต้อนรับเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวดบึงกาฬ 32
00070 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 33
00069 ประชุมชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2560 43