Get Adobe Flash player

2560

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
00079 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี25 120
00078 มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการ “ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น” 108
00077 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ปี2560 134
00076 เทศบาลเมืองจันทนิมิตบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2560 157
00075 ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 162
00074 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 140
00073 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 127
00072 โครงการวันเข้าพรรษาประจำปี2560 170
00071 ต้อนรับเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวดบึงกาฬ 127
00070 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 138