Get Adobe Flash player

2560

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
00079 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี25 233
00078 มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการ “ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น” 216
00077 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ปี2560 260
00076 เทศบาลเมืองจันทนิมิตบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2560 282
00075 ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 288
00074 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 267
00073 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 255
00072 โครงการวันเข้าพรรษาประจำปี2560 321
00071 ต้อนรับเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวดบึงกาฬ 233
00070 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 244