Get Adobe Flash player

กรกฎาคม 2561

00067

เทศบาลเมืองจันทนิมิตบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2561

 

00067

 

00068

เทศบาลเมืองจันทนิมิตต้อนรับเทศบาลตำบลไทรม้า จ.นนทบุรี

 

00068

 

00069

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

 

00069

 

00070

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม 2561

 

00070

 

00071

เทศบาลเมืองจันทนิมิตต้อนรับเทศบาลตำบลหนองบัววง จ.นครราชสีมา

 

00071

 

00072

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

 

00072

 

00073

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

00073

 

00074

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

00074

 

00075

เทศบาลเมืองจันทนิมิตบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

 

00075

 

00076

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน

ประจำปี 2561

 

00076

 

00077

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการวันเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

 

00077

 

00078

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

 

00078

 

00079

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2561

 

00079

 

00080

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดประชุมชุมชน

เดือนกรกฎาคม 2561

 

00080

 

YouTube