Get Adobe Flash player

พฤศจิกายน 2561

000114

ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

000114

 

000115

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

000115

 

000116

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมย้อนตำนานบ้านท่าเรือจ้าง

000116

 

000117

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2561

000117

 

000118

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมสดุดีวีรกรรม

"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินามหาราช" ครั้งที่ 14

000118

 

000119

เทศบาลเมืองจันทนิมิตออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

000119

 

000120

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุม เดือนพฤศจิกายน 2561

000120

 

000121

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

000121

 

000122

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

000122

 

000123

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2561

000123

 

000124

การแข่งขันเรือสั้น ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

000124

 

000125

การแข่งขันเรือยาว ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

000125

 

000126

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

000126

000127

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมBig Cleanning Day

000127

 

000128

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2561

000128

 

000129

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดการแข่งขันจันทนิมิตคัพ ครั้งที่ 10

000129

 

000130

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day

000130

 

 

 

YouTube