Get Adobe Flash player

มีนาคม 2561

00020

โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

00020

 

00021

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2561

00021

 

00022

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

00022

 

00023

ต้อนรับเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

00023

 

00024

กิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนมีนาคม 2561

00024

 

 

00025

ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00025

 

 

00026

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00026

 

00027

ต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยพลู จ.นครปฐม

00027

 

00028

การแข่งขันเชื่อมความสัมพันธไมตรี “วันท้องถิ่นไทย”จังหวัดจันทบุรี

00028

 

00029

ประชุมประเดือน มีนาคม 2561

00029

 

00030

ประชุมประชาคมท้องถิ่น 14 มีนาคม 2561

00030

 

00031

จัดการแข่งขันฟุตบอลไผ่ล้อม ฯ 4 เส้า ครั้งที่ 1

00031

 

00032

18 มี.ค.2561 งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร "พระธรรมวงศ์มุนี"

00032

 

00033

ประชุมสภา เทศบาลเมืองจันทนิมิต

00033

 

00034

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี2561

00034

 

00035

โครงการฮอนด้า ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ

00035

 

00036

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

00036

 

00037

ประชุมชุมชน เดือนมีนาคม 2561

00037

 

 

YouTube