Get Adobe Flash player

เมษายน 2561

00038

Toilet Big Cleaning Day

00038

 

00039

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2561

00039

 

 

 

00040

กิจกรรมรับลงทะเบียนสุนัข

และแมวฉีดเพื่อวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้า

 00040

 

 

00041

ประชุมประจำเดือน

เมษายน 2561

00041

 

 

 

 

00042

ประเพณีสงกรานต์

ประจำปี 2561

00042

 

00043

โครงการออกหน่วย

สาธารณสุขเคลื่อนที่

ประจำปี 2561

00043

 

00044

วันเทศบาล

24 เมษายนของทุกปี

00044

 

 

00045

วันคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

00045

 

 

00046

ประชุมชุมชน

เดือนเมษายน 2561

00046

 

 

 

 

YouTube