Get Adobe Flash player

พฤษภาคม 2563

00050

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการจันทนิมิตร่วมใจ ช่วยสู้ภัยโควิด 19

00050

 

00051

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการจันทนิมิตร่วมใจ ช่วยสู้ภัยโควิด 19

00051

 

00052

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00052

 

00053

เทศบาลเมืองจันทนิมิตเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ในเขตเทศบาลฯ

00053

 

00054

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00054

 

00055

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00055

 

00056

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00056

 

00057

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00057

 

00058

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เทศบาลฯ

00058

  

00059

เทศบาลเมืองจันทนิมิตรับมอบหน้ากากผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน

00059

 

00060

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตรวจตลาดในพื้นที่เทศบาลฯ ป้องกันภัยโควิด 19

00060

 

 

00061

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการจันทนิมิตร่วมใจ ช่วยสู้ภัยโควิด 19

00061

  

00062

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการจันทนิมิตร่วมใจ ช่วยสู้ภัยโควิด 19

00062

 

00063

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตัดต้นไม้กีดขวางทางจราจร เขตเทศบาลฯ

00063

 

00064

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาผักตบชวา ปัญหาระดับชาติ

00064

 

 

YouTube