กันยายน 2563

000102

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2563

000102

 

000103

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2563

000103

 

000104

เทศบาลเมืองจันทนิมิตแจกข้าวสารพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ลัง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตชุมชนเมืองจันทนิมิต

000104

  

000105

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

000105

 

 

000106

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนกันยายน 2563

000106

 

000107

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนกันยายน 2563

000107

 

000108

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

000108

 

000109

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2563

000109

 

000110

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตัดต้นไม้หักโค่นขวางถนน

000110

 

000111

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

000112

 

000112

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563

000111

  

 

YouTube