Get Adobe Flash player

พฤศจิกายน2563

000129

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2563

000129

 

000130

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ ครั้งที่ 16

000130

 

000131

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดกิจกรรมคนจันท์รักสะอาด ฯ 

000131

  

000132

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาร่องน้ำสาธารณะคลองบ้านตรอกประดู่ โดยกรมชลประทานจันทบรุี

000132

 

 

000133

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน 

000133

 

000134

เทศบาลเมืองจันทนิมิตประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

000134

 

000135

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

000135

 

000136

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการโครงการกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

000136

 

000137

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน 

000137

 

000138

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการแจกข้าวสาร

000138

 

YouTube