Get Adobe Flash player

ธันวาคม 2563

000139

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนธันวาคม 2563

000139

 

000140

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต

000140 1

 

 

000141

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563

000140 2

 

000142

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภค ของ บ.เซ็นทรัลฯ 

000141

  

000143

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

000142 1

 

 

 

000142 2

 

 

000144

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวง

000143

 

000145

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

000144 1

 

000146

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า

000144 2

 

 

 

000147

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563

000145

 

000148

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี"

000146

 

000149

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

000147

 

000150

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

000148

 

 

 

 

YouTube