Get Adobe Flash player

กุมภาพันธ์ 2564

0009

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทนิมิต

0009

 

00010

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

00010

 

00011

เทศบาลเมืองจันทนิมิตเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00011

 

00012

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกตั้งฯ 

00012

 

00013

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการรับสมัครนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาลฯ วันแรก 

00013

 

00014

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดการประชุมพิจารณาการกำหนดหน่ายเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง 

00014

 

00015

เทศบาลเมืองจันทนิมิตเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) 

00015

 

00016

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา 

00016

 

00017

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินกิจกรรมโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/64

 

00017

 

00018

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทนิมิต

 

00018

 

 

 

YouTube