Get Adobe Flash player

พฤษภาคม 2564

00034

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00034

 

00035

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

00035

 

00036

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

00036

 

00037

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับคณะครูโรงเรียนวัดจันทนาราม

00037

 

00038

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการมอบสิ่งของให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว

00038

 

00039

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

00039

 

00040

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการแจกข้าวกล่อง

00040

 

00041

เทศบาลเมืองจันทนิมิตให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า อำนวยความสะดวกในการตรวจโควิดเชิงรุก (คามิลเลี่ยนฯ)

00041

 

00042

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการอำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองเชิงรุก โควิด 19 (โรงเรียลาซาล)

00042

 

00043

เทศบาลเมืองจันทนิมิตร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเกิด เจริญอายุวัฒนมงคล 85 ปี พระเทพสารสุธี

00043

 

00044

เทศบาลเมืองจันทนิมิตดำเนินการอำนวยแก้ปัญหาสุนัขจรจัดบริเวณถนนมหาราช

00044

 

00045

เทศบาลเมืองจันทนิมิตเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ

00045

 

 

 

YouTube