Get Adobe Flash player

2562

0001

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่๒)

0002

สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

0003 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

สปอตเชิญชวนเลือกตั้ง EP.1

เพลงเชิญชวนเลือกตั้ง EP.2

 

0004

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เดือน มี.ค. 62

0005

Walk Run Bike to the Shining Moon 2019

 

210362

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง หมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลจันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

 

0006
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2562

210362

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง หมู่ 1 และหมู่ 8

0007
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 เม.ย.62

0008
ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

0009
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

00010
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 พ.ค. 62

 

80562

งานวิ่ง Run For the Church 2019

 

00011

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่4) 24 พ.ค. 62

 

00012
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเดือน ๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๒

280562

พ่นฝอยละออง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

00013
การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะรายปี

00014
การไฟฟ้าประกาศไฟดับ 18 มิ.ย. 62

00015
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2562 

 

00016
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕

 

300562

การจัดเก็บขยะบริเวณอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

00017
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ส.ค. 62

00018
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

070862
โครงรณรงค์รักษาความสะอาด เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

00019
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

00020
ประชุมราษฎร หมู่ที่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

00021
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

00022
โครงการแข่งขันบาสเกตบอล จันทนิมิตคัพ ครั้งที่ ๑๑

00023

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

00024
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จะทำการหยุดผลิต และส่งจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

00025
เชิญชวนเที่ยวงาน ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์ ประจำปี 

 

00026
ประชาสัมพันธ์ ลดใช้ถุงพลาสติก

00027
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

00028 
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)

 

00029
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

00030
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563