Get Adobe Flash player

2564

000164
ขอความร่วมมือชำระภาษีในสถานการณ์โควิด-19

000264

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

000364
สำรวจที่ดิน เพื่อสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน ประจำปี 2564 (กรมธนารักษ์ฯ)

000464
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2564

000564
แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราว ซอยเกาะล้อมชะนี และบริเวณถนนจันทนิมิต 2

000664
สปอตรณรงค์ แป๊บเดียว ก็ติดโควิดได้ (เวอร์ชั่นภาคกลาง)

000764_1
ตอน เลือกตั้งท้องถิ่นนั้นสำคัญไฉน

000764_2
ตอน ผู้แทนที่ดีมีลักษณะอย่างไร

000764_3
ตอน การมีส่วนร่วมของประชาชน

000764_4
ตอน เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง

000764_5
ตอน เทศบาลเมือง

000864

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล

280364
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 7

300364
กปภ.จะทำการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบผลิต ที่สถานีผลิตน้ำปากแซง ส่งผลกระทบให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล

000964
แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราว

0001064
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2564

0001164
สปอตรณรงค์ แป๊บเดียว ก็ติดโควิดได้ (เวอร์ชั่นภาคกลาง)

0001264
เทศบาลเมืองจันทนิมิตแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทนิมิต

0001364
กรมทางหลวงชนบทจะเข้าดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรถนน

0001464
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ออกจากเคหสถาน (ข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป)

060564
ขอให้ประชาชนในพื้นชุมชนที่ ๑ – ๑๑ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ทุกท่าน ที่ประกอบอาชีพค้าพลอย อัญมณี ที่เข้าไปใช้พื้นที่ ตลาดพลอย ตลาดพระเครื่องในช่วงเดือน พฤษภาคม เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙

120564
ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิด กับผู้ป่วยติดเชื้อ และมีอาการสงสัยโรคโควิด-19 เข้ารับการตรวจคัดกรองตามวันและเวลา และสถานที่

170564
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

200564
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นกรณีชั่วคราว บริเวณ ซอยคามิลเลี่ยน หมู่ 4

020664

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจะะดำเนินการจับสุนัขที่ไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์

0001564

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2564

210664

แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณถนนจันทนิมิต

280664

ข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป

0001664

ประชาสัทพันธ์ช่วงเวลาเก็บขยะวันโรมันฯ

200764

ฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ และไข้เลือดออก

230764
สปอตโควิด-19 นายกคมจัก ถาวรวิริยะนันท์ เทศบาลเมืองจันทนิมิต

0001664
ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาเก็บขยะ

0001964
แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ep.2

090864
แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณ ซอยช่างหินหมู่ 2 ตำบลจันทนิมิต

0002064
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี
https://www.4shared.com/mp3/Pf36DPFOea/0002064___2654.html?

0002164
การดำเนินการตีเส้นจราจร บริเวณถนนจันทนิมิต 2

0002264
แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราว ซอยร้านหมอดุสิต ถนนภิญญสาสน์เขื่อมซอยตังล้ง หมู ๗ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

0002364

นำขยะใส่ถุงดำหรือถังขยะที่ทางเทศบาลมอบให้เพื่อรอรถบรรทุกขนะเข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอย

0002464
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

131064
แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี ระวังน้ำท่วม
0002564

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0002664

ขอควาร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทนิมิตทุกหมู่บ้านนำขยะใส่ถุงดำหรือถังขยะ

261164

โครงการกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณหนองปึก

201264

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่  พ.ศ. 2565 จัดระเบียบสายสื่อสาร ในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

211264

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565