ข่าวประชาสัมพันธ์

่่เเ 07 ธันวาคม 2023
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

...อ่านต่อ

14 04 ธันวาคม 2023
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูป

...อ่านต่อ

11 04 ธันวาคม 2023
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

...อ่านต่อ

สส 25 พฤศจิกายน 2023
ขอสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง 104 นานนที วิถีจันท์ วัดจันทนาราม

#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง 104 นานนที...อ่านต่อ

สส 23 พฤศจิกายน 2023
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

...อ่านต่อ

ดกก 23 พฤศจิกายน 2023
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2567 ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

...อ่านต่อ

25 23 พฤศจิกายน 2023
คิวอาร์โค้ดสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566

...อ่านต่อ

253 22 พฤศจิกายน 2023
ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

...อ่านต่อ

กก 22 พฤศจิกายน 2023
ขอสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง วัดจันทนาราม (เป็นปีที่ 104)

...อ่านต่อ

ff 20 พฤศจิกายน 2023
แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง

 

...อ่านต่อ

เเด 15 พฤศจิกายน 2023
การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

...อ่านต่อ

1532 13 พฤศจิกายน 2023
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/67

...อ่านต่อ

07 พฤศจิกายน 2023
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจะดำเนินการ ทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับ ซ่อมผิวคอนกรีตแบบบาง ( 2 มม.)

...อ่านต่อ

12638 31 ตุลาคม 2023
ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

...อ่านต่อ

147 20 ตุลาคม 2023
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

...อ่านต่อ

2563 20 ตุลาคม 2023
เปิดการรับยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

...อ่านต่อ

25 19 ตุลาคม 2023
ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2567

...อ่านต่อ

12 19 ตุลาคม 2023
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ โครงการก่อสร้าง, ขยายถนนจันทนิมิต 5 และ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

...อ่านต่อ

125469 09 ตุลาคม 2023
เทศบาลเมืองจันทนิมิต ขอขอบคุณผู้ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

...อ่านต่อ

1574 06 ตุลาคม 2023
ตรวจคัดกรอง "โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี" ฟรี

...อ่านต่อ

13.1 06 ตุลาคม 2023
วันนวมินทรมหาราช

...อ่านต่อ

235 26 กันยายน 2023
“แก้ปัญหาโลกร้อน” คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN

...อ่านต่อ

2 25 กันยายน 2023
“แก้ปัญหาโลกร้อน” คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN

...อ่านต่อ

21 24 กันยายน 2023
“แก้ปัญหาโลกร้อน” คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN

...อ่านต่อ

2 23 กันยายน 2023
“แก้ปัญหาโลกร้อน” คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN

...อ่านต่อ