โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 13/02/2024130267_โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2567

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต

โดยนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมให้โอวาท

นางชื่นจิตต์ ดาวสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind)

2. เพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

3. เพื่อบุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีในการให้บริการ ทำให้ผู้รับบริการอบอุ่นและประทับใจ

โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย ประจำเรือ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind) ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

เทศบาลเมืองจันทนิมิตจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ ❤️

้เ้้ดดด้ดกกดดก