สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่ประกาศ ชื่อ
15/05/2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗)
19/04/2024 ประกาศ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
09/04/2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)
21/03/2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
08/02/2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗)
04/01/2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)
08/12/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
14/11/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ปรระชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖)
05/10/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖)
11/09/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน สิงหาคม 2566)
09/08/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566)
06/07/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖)
12/06/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖)
11/05/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน เมษายน 2566)
07/04/2023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน
01/04/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มีนาคม 2566)
08/03/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)
09/02/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มกราคม 2566)
12/01/2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)
12/12/2022 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)
03/11/2022 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ตุลาคม 2565)