ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พฤษภาคม 2024
โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

...อ่านต่อ

25 29 เมษายน 2024
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

...อ่านต่อ

นะจ๊ะ 23 เมษายน 2024
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567

...อ่านต่อ

กดก 22 เมษายน 2024
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

...อ่านต่อ

18 เมษายน 2024
Health ID

...อ่านต่อ

ดด 11 เมษายน 2024
7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567

...อ่านต่อ

09 เมษายน 2024
จันทนิมิตแจ้งข่าว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ประชาสัมพันธ์งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ

#จันทนิมิตแจ้งข่าว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี...อ่านต่อ

หห 04 เมษายน 2024
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
โรคมาลาเรีย

#จันทนิมิตแจ้งข่าว...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
โรคลมร้อน หรือ Heat stroke

#จันทนิมิตแจ้งข่าว...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
แจ้งได้ง่ายนิดเดียว

...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
ฝุ่น PM2.5

#จันทนิมิตแจ้งข่าว...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร

...อ่านต่อ

14 มีนาคม 2024
ตลาดนัดแก้หนี้

...อ่านต่อ

65665 11 มีนาคม 2024
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิตและโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิตฯ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

...อ่านต่อ

25 08 มีนาคม 2024
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567

#จันทนิมิตแจ้งข่าว
ประกาศ เรื่อง...อ่านต่อ

ผู้ป่วยติดเตียง 08 มีนาคม 2024
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่มีคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง

...อ่านต่อ

dd 07 มีนาคม 2024
"งดให้ งดรับ" NO GIFT POLICY เทศบาลเมืองจันทนิมิต

...อ่านต่อ

กก 04 มีนาคม 2024
ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

...อ่านต่อ

กก 04 มีนาคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกให้กับสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

...อ่านต่อ

กก 28 กุมภาพันธ์ 2024
ขอความร่วมมือ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ไม่นำขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารมาใส่ในถังขยะ ให้นำไปใส่ถังหมักขยะอินทรีย์แทน

...อ่านต่อ

กก 22 กุมภาพันธ์ 2024
โรคไข้หูดับ

...อ่านต่อ

เเ 22 กุมภาพันธ์ 2024
ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

...อ่านต่อ

่่่เเ 22 กุมภาพันธ์ 2024
รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน สวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

...อ่านต่อ

ดด 21 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

...อ่านต่อ