ข่าวประชาสัมพันธ์

ดด 11 เมษายน 2024
7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567

...อ่านต่อ

09 เมษายน 2024
จันทนิมิตแจ้งข่าว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ประชาสัมพันธ์งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ

#จันทนิมิตแจ้งข่าว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี...อ่านต่อ

หห 04 เมษายน 2024
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
แจ้งได้ง่ายนิดเดียว

...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
ฝุ่น PM2.5

#จันทนิมิตแจ้งข่าว...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร

...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
โรคมาลาเรีย

#จันทนิมิตแจ้งข่าว...อ่านต่อ

02 เมษายน 2024
โรคลมร้อน หรือ Heat stroke

#จันทนิมิตแจ้งข่าว...อ่านต่อ

14 มีนาคม 2024
ตลาดนัดแก้หนี้

...อ่านต่อ

65665 11 มีนาคม 2024
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิตและโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิตฯ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

...อ่านต่อ

ผู้ป่วยติดเตียง 08 มีนาคม 2024
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตที่มีคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง

...อ่านต่อ

25 08 มีนาคม 2024
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567

#จันทนิมิตแจ้งข่าว
ประกาศ เรื่อง...อ่านต่อ

dd 07 มีนาคม 2024
"งดให้ งดรับ" NO GIFT POLICY เทศบาลเมืองจันทนิมิต

...อ่านต่อ

กก 04 มีนาคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกให้กับสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

...อ่านต่อ

กก 04 มีนาคม 2024
ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

...อ่านต่อ

กก 28 กุมภาพันธ์ 2024
ขอความร่วมมือ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ไม่นำขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารมาใส่ในถังขยะ ให้นำไปใส่ถังหมักขยะอินทรีย์แทน

...อ่านต่อ

เเ 22 กุมภาพันธ์ 2024
ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

...อ่านต่อ

่่่เเ 22 กุมภาพันธ์ 2024
รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน สวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

...อ่านต่อ

กก 22 กุมภาพันธ์ 2024
โรคไข้หูดับ

...อ่านต่อ

ดด 21 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

...อ่านต่อ

แแ 03 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

...อ่านต่อ

ดด 22 มกราคม 2024
ประชาสัมพันธ์ "Thai ID services" (แบบติดตามสถานะการดำเนินงานของหน่วยงาน)

...อ่านต่อ

เเ 12 มกราคม 2024
ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างห้องชุด(ภ.ด.ส.๒) ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๗

...อ่านต่อ

ดด 09 มกราคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิตจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2567

...อ่านต่อ

ดด 05 มกราคม 2024
ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

...อ่านต่อ