กิจกรรม

21 พฤษภาคม 2024
เปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

210567_ เปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
#จันทนิม...อ่านต่อ

17 20 พฤษภาคม 2024
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

200567_ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

...อ่านต่อ

153 17 พฤษภาคม 2024
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือนพฤษภาคม 2567

170567_ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทนิมิต...อ่านต่อ

1532 17 พฤษภาคม 2024
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาของเทศบาลจันทนิมิตและสัดส่วนประชาคมฯ

170567_ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาของเทศบาลจันทนิมิตและสัดส่วนประ...อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2024
170567_กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2567

170567_กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2567

#จันทนิมิตเพื่...อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2024
160567_ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

160567_ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

...อ่านต่อ
ดด 15 พฤษภาคม 2024
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567

150567_ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567

...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2024
150567_การตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 150567_การตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้...อ่านต่อ

dd 13 พฤษภาคม 2024
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรี

130567_การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจ...อ่านต่อ

dd 13 พฤษภาคม 2024
กิจกรรม (Big Cleaning Day) ฉีดล้างร่องน้ำหลังวัดซอย 7 และเก็บขยะถนนจันทนิมิต 2

130567_ กิจกรรม (Big Cleaning Day)

ฉีดล้างร่องน้ำหลังวัดซอย...อ่านต่อ

ึีร 10 พฤษภาคม 2024
เทศกาลหนังสือหนังสือจันทบุรี ครั้งที่ 2

100567_  เทศกาลหนังสือหนังสือจันทบุรี ครั้งที่ 2 

#จันทนิมิ...อ่านต่อ

2 09 พฤษภาคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิตศึกษาดูงานเทศบาลนครศรีธรรมราช

90567_ เทศบาลเมืองจันทนิมิตศึกษาดูงานเทศบาลนครศรีธรรมราช
#จัน...อ่านต่อ

07 พฤษภาคม 2024
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ เทศบาลเมืองจันทนิ

70567_โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ เทศบาลเมืองจันทนิ...อ่านต่อ

1 06 พฤษภาคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิตเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบิดากำนันตำบลจันทนิมิต

60567_ เทศบาลเมืองจันทนิมิตเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบิดากำนันตำบลจันทนิ...อ่านต่อ

03 พฤษภาคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิตแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวสวน

30567_เทศบาลเมืองจันทนิมิตแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวสวน

#จันทนิม...อ่านต่อ

ghhf 03 พฤษภาคม 2024
พิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ประจำปี 2567

30567_ พิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ประจำปี 2567

...อ่านต่อ

dd 03 พฤษภาคม 2024
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

30567_โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567...อ่านต่อ

02 พฤษภาคม 2024
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

20567_ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารอ...อ่านต่อ

02 พฤษภาคม 2024
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

20567_ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ...อ่านต่อ

2 01 พฤษภาคม 2024
พิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

10567_พิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระรา...อ่านต่อ

ถั 01 พฤษภาคม 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิตศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10567_ เทศบาลเมืองจันทนิมิตศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#...อ่านต่อ

01 พฤษภาคม 2024
กิจกรรม (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10567_ กิจกรรม (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้...อ่านต่อ

30 เมษายน 2024
พิธีเปิดที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แห่งใหม่

300467_ พิธีเปิดที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แห่...อ่านต่อ

hh 30 เมษายน 2024
เทศบาลเมืองจันทนิมิตศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

300467_ เทศบาลเมืองจันทนิมิตศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...อ่านต่อ

่้่่้ดด 29 เมษายน 2024
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

290467_โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองจ...อ่านต่อ