ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)

ประกาศ ณ วันที่ : 12/01/2023