ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

เทศบาลเมืองจันทนิมิต
เลขที่ 999 ถนนจันทนิมิต 2 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-311-073   แฟกต์: 039-313-242
email: saraban-muangchanthanimit@lgo.mail.go.th