0001

 

 

0002

 

 

0003

 

 

0004

 

 

0005

 

 

eservice

กิจกรรม


ประกาศต่างๆของเทศบาลเมืองจันทนิมิต

วันที่ประกาศ ชื่อ
09 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
04 เมษายน 2024 แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)
02 เมษายน 2024 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
01 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
21 มีนาคม 2024 รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

วันที่ประกาศ ชื่อ
09 เมษายน 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)
21 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
08 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗)
04 มกราคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)
08 ธันวาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

วันที่ประกาศ ชื่อ
21 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมขยายถนน ซอย ๑๓ ถนนตรีรัตน์ หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มีนาคม 2024 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567
12 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมขยายถนน ซอย ๑๓ ถนนตรีรัตน์ หมู่ ๔ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มีนาคม 2024 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมขยายถนน ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ตุลาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว บริเวณหลังวัด ซอย ๓ หมู่ ๓ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 502,700
  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
    • วันนี้ 773
    • สัปดาห์นี้ 9,763
    • เดือนนี้ 44,603
    • ปีนี้ 211,237