ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

ประกาศ ณ วันที่ : 05/01/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยมี

-กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.จันทนิมิต

-กิจกรรมนันทนาการและอื่นๆ

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

22