ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างห้องชุด(ภ.ด.ส.๒) ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ : 12/01/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างห้องชุด(ภ.ด.ส.๒) ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๗

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1110231393697102&set=a.756341432419435

วว