ประชาสัมพันธ์ "Thai ID services" (แบบติดตามสถานะการดำเนินงานของหน่วยงาน)

ประกาศ ณ วันที่ : 22/01/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ "Thai ID services"

(แบบติดตามสถานะการดำเนินงานของหน่วยงาน)

กรมการปกครอง แจ้งประชาสัมพันธ์การติดตามสถานะ

การเปิดระบบในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป

และยังไม่มีการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน

ผ่านระบบ "Thai ID services"

สแกนคิวอาร์โค้ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-311073 ต่อ 110 งานทะเบียนราษฏร เทศบาลเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

กก