โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ : 03/02/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี ในวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยมี

-กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.จันทนิมิต

-กิจกรรมสอนฝึกอาชีพ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับกลุ่มอาชีพตำบลจันทนิมิต

-บริการตัดผม จากโรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวยวราภรณ์

-กิจกรรมนันทนาการและอื่นๆ

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

วส