โรคไข้หูดับ

ประกาศ ณ วันที่ : 22/02/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์คววามรู้ #โรคไข้หูดับ

เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลวังดิน ได้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันโรคดังกล่าว ดังนี้

สาเหตุการเกิดโรค : บริโภคเนื้อหมูดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบที่ติดเชื้อหรือสัมผัสกับเนื้อหมูที่ติดเชื้อผ่านทางบาดแผล

?อาการของโรค : ไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ประสาทอักเสบ #ถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะเสียชีวิต

?การป้องกัน : ไม่กินหมูแบบสุกๆ ดิบๆ ไม่กินหมูที่ป่วยหรือตายจากโรค สวมถุงมือขณะสัมผัสเนื้อหมู ล้างมือ ล้างเท้า ล้างตัวให้สะอาดหลังการสัมผัสเนื้อหมู

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

253