ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ ณ วันที่ : 22/02/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

วว