ขอความร่วมมือ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ไม่นำขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารมาใส่ในถังขยะ ให้นำไปใส่ถังหมักขยะอินทรีย์แทน

ประกาศ ณ วันที่ : 28/02/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ขอความร่วมมือ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ไม่นำขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารมาใส่ในถังขยะ

ให้นำไปใส่ถังหมักขยะอินทรีย์แทน

โดยแจ้งความประสงค์ ในการติดตั้งถังหมักขยะอินทรีย์ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้นำขยะอินทรีย์ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 039-311073 ต่อ 320 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

วว