เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกให้กับสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศ ณ วันที่ : 04/03/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

เทศบาลเมืองจันทนิมิต จะดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกให้กับสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต โดยจะดำเนินการฉีดให้ถึงหน้าบ้านของประชาชน เพื่อให้บริการแก่สัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ประจำปี 2567

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

วว