ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี

ประกาศ ณ วันที่ : 04/03/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยมี -กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.จันทนิมิต -กิจกรรมสอนฝึกอาชีพ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับกลุ่มอาชีพตำบลจันทนิมิต -บริการตัดผม จากโรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวยวราภรณ์ -กิจกรรมนันทนาการและอื่นๆ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

กก