"งดให้ งดรับ" NO GIFT POLICY เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ประกาศ ณ วันที่ : 07/03/2024#จันทนิมิตแจ้งข่าว

"งดให้ งดรับ"

NO GIFT POLICY

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

ขอประกาศนโยบาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองจันทนิมิตทุกคน

ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่

และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต

และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์

นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

ssssdd